Skip to content

Badanie HRS cz. 2

3 tygodnie ago

223 words

Badanie to empirycznie rozszerza ramy teoretyczne z ekonomii (tj. Hipotezę cyklu życia Modiglianiego, która wyjaśnia zachowania konsumpcyjne i oszczędnościowe w ciągu życia), badania służby zdrowia (tj. Model wykorzystania opieki zdrowotnej Andersena) oraz społeczne determinanty zdrowia (np. ekonomia zdrowia). Zmienne niezależne obejmowały czynniki demograficzne (tj. wiek, płeć, rasę i pochodzenie etniczne oraz stan cywilny), cechy kapitału…

Badanie HRS

3 tygodnie ago

321 words

Badanie HRS przeprowadzone przez Studium Zdrowia i Emerytury (HRS, wersja RAND) w latach 1998-2014, sponsorowane przez National Institute on Aging i Social Security Administration,  stosuje złożone metody doboru próby w celu gromadzenia informacji co dwa lata w USA na temat populacji osób ≥50 lat. Kryteria włączenia obejmowały nowo zdiagnozowane przypadki raka w oparciu o element…

Nowatorski koronawirus i SARS

3 tygodnie ago

331 words

Ksiazek i in. (Wydanie 15 maja) donoszą, że istnieje reaktywność krzyżowa przeciwciała między surowicą od pacjenta z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej (SARS) a przeciwciałami reagującymi z koronawirusami grupy I. To odkrycie zwiększa możliwość wykorzystania istniejących szczepionek przeciwko tym heterologicznym koronawirusom w celu ochrony przed SARS. Niestety, w badaniu nie wykazano aktywności neutralizującej wirusa. Niemniej…

Pulsus Paradoxus

3 tygodnie ago

574 words

45-letnia kobieta z historią chłoniaka Hodgkina, która była leczona napromienianiem pól płonnych 20 lat wcześniej, wykazywała opryszczkowe bóle w klatce piersiowej, postępującą duszność i presynopatię. Godne uwagi wyniki badania fizykalnego obejmowały tachykardię, skurczowe ciśnienie krwi 100 mm Hg przy pulsus paradoxus (obniżenie ciśnienia skurczowego o 20 mm Hg na wdechu), podwyższone szyjne ciśnienie żylne (15…

Śluzówkowo-objawowe choroby wirusowe

3 tygodnie ago

428 words

Od lat 80. XX w. Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), wirusowe zapalenie wątroby, zakażenie wirusem Ebola i Marburg oraz groźba ospy wietrznej miały znaczny wpływ na zdrowie świata. Rosnąca liczba podróży do iz łatwo dostępnych i odległych regionów świata, rosnąca liczba osób upośledzonych pod względem medycznym oraz coraz częstsze występowanie wcześniej nieznanych lub rzadkich wirusów…