Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/spisaptek.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 0
Badanie HRS cz. 2 – Spis aptek z lekami dla seniorów
Skip to content
2 lata ago

223 words

width=300Badanie to empirycznie rozszerza ramy teoretyczne z ekonomii (tj. Hipotezę cyklu życia Modiglianiego, która wyjaśnia zachowania konsumpcyjne i oszczędnościowe w ciągu życia), badania służby zdrowia (tj. Model wykorzystania opieki zdrowotnej Andersena) oraz społeczne determinanty zdrowia (np. ekonomia zdrowia). Zmienne niezależne obejmowały czynniki demograficzne (tj. wiek, płeć, rasę i pochodzenie etniczne oraz stan cywilny), cechy kapitału ludzkiego (tj. wykształcenie, samoocena zdrowia, problemy zdrowotne i wynik depresji ), czynniki ekonomiczne (tj. wielkość gospodarstwa domowego, status emerytalny, region geograficzny, dochody i ubezpieczenie zdrowotne), atrybuty związane z rakiem (tj. diagnozy, leczenie i status nowotworu), przypadek kliniczny i choroby współistniejące (np. problemy zdrowotne , palenie tytoniu i spożycie alkoholu), śmiertelność (tj. potwierdzona, a nie wynikająca z brakujących danych lub brak działań następczych) oraz zmienna kategoryczna określająca hipoteki subprime i kryzys fiskalny w 2008 r.

Uogólnione modele liniowe zostały użyte do oceny wielowymiarowych zależności między toksycznością finansową a zmiennymi niezależnymi (tj. Dwumianowy / logistyczny z łączem logitowym dla miar dychotomicznych i Gaussowskim z łączem dziennika dla miar ciągłych) . Przeprowadzono resztkową diagnostykę i pomiary dewiacji oraz replikowano wagi początkowe do jawnej kontroli dla złożonego projektu badania HRS. Analizy przeprowadzono przy użyciu SAS 9.3 (Cary, NC) i Stata / SE 13.0 (College Station, Texas).

0 thoughts on “Badanie HRS cz. 2”