Skip to content
2 lata ago

319 words

width=300Badanie HRS przeprowadzone przez Studium Zdrowia i Emerytury (HRS, wersja RAND) w latach 1998-2014, sponsorowane przez National Institute on Aging i Social Security Administration,  stosuje złożone metody doboru próby w celu gromadzenia informacji co dwa lata w USA na temat populacji osób ≥50 lat.

Kryteria włączenia obejmowały nowo zdiagnozowane przypadki raka w oparciu o element danych HRS. Data indeksowania została zdefiniowana z W którym roku został zdiagnozowany twój rak? Okres bazowy / wskaźnik przedindeksujący był stosowany do przypadków służących jako historyczna kontrola osób zbadanych 2 lata przed diagnozą raka

Pierwszorzędowym wynikiem badania była zmiana wartości netto w stosunku do wartości wyjściowej w okresie do 2 i 4 lat po nowym rozpoznaniu raka (odpowiednio rok + 2 i rok + 4), obliczona jako zmiana nominalnej wartości dolara netto całkowitego majątku (tj. wszystkie aktywa i drugie rezydencje pomniejszone o wszystkie długi i zobowiązania, które obejmują, choć nie wyłącznie, kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne i zadłużenie w domach własnych) (tabela uzupełniająca, dostępna online, dodatek dodatkowy 1, dostępny online) .Zmiana netto wartość była analizowana jako: 1) binarna (dychotomiczna) miara odzwierciedlająca, czy osoby w pełni wyczerpały swoje aktywa po rozpoznaniu raka (tak lub nie) oraz 2) stałą miarę ilościową zmiany monetarnej związanej z nową diagnozą. Dodatkowymi wynikami były miary zadłużenia sklasyfikowane jako: 1) konsumenckie (tj. Wartość wszystkich zobowiązań, w tym koszty kart kredytowych i koszty leczenia, z wyłączeniem zadłużenia hipotecznego i hipotecznego); 2) hipoteki (tj. Całkowitej wartości wszystkich hipotek na głównym miejscu zamieszkania); oraz 3) kapitał własny (tj. wartość innych pożyczek na głównym miejscu zamieszkania). Korekta inflacji wykorzystała wskaźnik cen konsumpcyjnych dla amerykańskiego urzędu pracy.

[przypisy: buprenorfina, nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, certolizumab ]
[więcej w: nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, praca piaseczno gumtree, wykaz darmowych leków dla seniorów ]

0 thoughts on “Badanie HRS”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet stomatologiczny bytom[…]