Skip to content

Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej cd

2 lata ago

560 words

Kiedy ujawniła się praktyka firmy, została prawie natychmiast zatrzymana przez federalną Komisję Równych Szans dla Zatrudnienia, 14, a wkrótce potem firma rozwiązała roszczenia wniesione przez jej pracowników za nieujawnioną kwotę 15. Czego można się nauczyć tutaj. Po pierwsze, wysiłek firmy, by znaleźć mutacje dla dziedzicznej neuropatii z obciążeniem na porażenie ciśnieniowe, nie miał większego sensu. Zaburzenie to występuje bardzo rzadko, dotykając około 3 do 10 osób na 100 000, a co ważniejsze, chociaż zespół cieśni nadgarstka może być częścią dziedzicznej neuropatii z obciążeniem na porażenie ciśnieniowe, nie zostało to zgłoszone jako jedyny objaw. Obrażenia odniesione przez tych pracowników nie wynikały z epidemii dziedzicznej neuropatii związanej z porażeniem ciśnieniowym. Prawidłowy proces biologiczny jest kluczowym krokiem w podejmowaniu decyzji dotyczących testów genetycznych.
Kolejną ważną lekcją jest to, że identyfikacja genetycznych predyspozycji do zespołu cieśni nadgarstka nie byłaby końcem dyskusji w oczach prawa. Firma wpadła w tarapaty, ponieważ jej praktyka naruszała liczne przepisy zakazujące dyskryminacji w miejscu pracy. W szczególności Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami zezwala pracodawcom na wymaganie oceny lekarskiej tylko w ściśle określonych okolicznościach.16 Testowanie pracowników po ich niepełnosprawności bez ich świadomej zgody wyraźnie wykracza poza zakres tego i innych przepisów antydyskryminacyjnych.
Działania BNSF doprowadziły do powszechnej krytyki i, co nie powinno dziwić, do wezwań do zakazu dyskryminacji genetycznej w miejscu pracy.17 Chociaż niektóre państwa przyjęły ustawy (tabela 1), potrzeba działań federalnych wzrosła, ponieważ Sąd Najwyższy stopniowo zawężał ochrona zapewniona na mocy Ustawy o Amerykanach z Niepełnosprawnością.18,19 Odpowiedź jednak nie jest po prostu zabronieniem pracodawcom wykorzystywania informacji genetycznych lub wymogiem badań genetycznych.
Pierwszym krokiem w opracowaniu odpowiedniej odpowiedzi jest ustalenie, w jaki sposób wykorzystanie informacji genetycznej mieści się w szerszym zakresie przepisów antydyskryminacyjnych, które zostały ustanowione w celu stworzenia pewnego rodzaju społeczeństwa, w którym ludzie muszą być uwzględnieni bez względu na rasę, płeć, lub niepełnosprawność, nawet za niewielką opłatą dla pracodawców. Sama biologia nie determinuje skutków społecznych. Aby posłużyć się analogią, pracodawca nie może wykluczyć kobiet z miejsca pracy, nawet jeśli z pewnym uzasadnieniem uważa, że kobiety częściej niż mężczyźni biorą wolny czas na opiekę nad członkami rodziny. Jednocześnie pracodawcy nie są zobowiązani do ponoszenia nieograniczonych kosztów w celu promowania tych celów społecznych – pracownik, mężczyzna lub kobieta, który nieraz spędza miesiące pracy na opiekę nad chorymi krewnymi, może zostać zwolniony.
Podobna debata na temat celów społecznych i granic naszego dążenia do nich musi mieć miejsce w przypadku dyskryminacji genetycznej. Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia niedawno przyznała odszkodowanie Terri Sergeantowi, który został zwolniony z pracy jako kierownik biura dla brokera ubezpieczeniowego, ponieważ wymagała bardzo drogiego leczenia w celu leczenia jej najgorszego, lekko objawowego niedoboru alfa1-antytrypsyny. 20 Potrzeba osoby kosztowna opieka zdrowotna nie jest wystarczającym powodem, aby zwolnić tę osobę lub odmówić jej zatrudnienia w pierwszej kolejności
[hasła pokrewne: lekarz do spraw męskich, gdzie wysłać skierowanie do sanatorium, lista darmowych leków dla seniorów ]
[więcej w: promazyna, belimumab, hurtownia portfeli ]
[hasła pokrewne: dieta 1500 kcal jadłospis pdf, sanatorium kolejka oczekujących który numer, amol zastosowanie ]

0 thoughts on “Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: protetyka na implantach[…]