Skip to content

Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej czesc 4

2 lata ago

593 words

Okoliczność, że koszty mogą spowodować, że pracodawca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub zdecyduje się nie oferować ubezpieczenia zdrowotnego, po prostu podkreśla nieodłączną słabość ubezpieczenia zdrowotnego opartego na zatrudnieniu. Jednocześnie można wyobrazić sobie chorobę genetyczną, która może wpływać na zdolność osoby do wykonywania pracy w sposób, który nie mógłby zostać przyjęty z rozsądnym wysiłkiem. Przypuśćmy, że osoba z nawracającą i nieuleczalną arytmią serca, która prowadzi do utraty przytomności, z powodu odziedziczonego defektu jonowego, szuka zatrudnienia jako kierowca ciężarówki dalekobieżnej. Ze względu na ryzyko dla osób trzecich taka osoba nie byłaby nawet w stanie uzyskać prawa jazdy w wielu jurysdykcjach. Trudniejsze pytanie – i pytanie postawione szczególnie w odniesieniu do genetyki – pojawiłoby się, gdyby osoba bezobjawowa miała predysponującą, ale niepełną penetrant, mutację tego samego zaburzenia. Podjęcie decyzji o tym, co zrobić z takimi predyspozycjami, będzie wymagało bacznej uwagi, zarówno w odniesieniu do rzeczywistego, w przeciwieństwie do obawialiego, prawdopodobieństwa pojawienia się objawów, jak i złożonego ważenia interesów jednostki, pracodawcy i społeczeństwa.
Tabela 2. Tabela 2. Elementy, które należy wziąć pod uwagę w decyzjach dotyczących wykorzystania informacji genetycznych. Podobny rachunek musi być zastosowany do każdego pytania dotyczącego tego, kto może uzyskiwać i wykorzystywać informacje genetyczne w celu rozróżnienia lub dyskryminacji wśród ludzi w sposób, który wpływa na ich zdolność do uzyskania dóbr społecznych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne i edukacja (Tabela 2) .21 Jeśli, Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre zastosowania zostaną uznane za odpowiednie, wyzwaniem dla klinicystów będzie omówienie z ich potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami społecznymi testów, tak aby pacjenci mogli dokonywać świadomych wyborów, czy kontynuować testowanie.
Wyzwania medycyny genowej w odniesieniu do relacji lekarz-pacjent
Weźmy pod uwagę przypadek mężczyzny, który zmarł na raka okrężnicy w latach sześćdziesiątych. Kiedy około 25 lat później ta sama choroba rozwinęła się w jego córce, uzyskała patologię swojego ojca, odkryła, że miał rozproszoną gruczolakowatą polipowatość coli i pozwała majątek jej ojca, twierdząc, że lekarz powinien był ją ostrzec przed nią 50 procentowe ryzyko wystąpienia zaburzenia. Pośredni sąd apelacyjny w New Jersey orzekł, że lekarz ma obowiązek ostrzec córkę bezpośrednio (byłaby dzieckiem w chwili śmierci jej ojca), być może nawet z powodu sprzeciwu ojca.
Jest to tylko jeden sąd w jednym przypadku, ale biorąc pod uwagę, jak wiele uwagi poświęcono, ważne jest, aby zapytać, czy to był dobry wynik. Dwie główne zasady medycyny zachodniej polegają na tym, że lekarze powinni skupiać się na interesach swoich pacjentów i chronić poufność informacji medycznych swoich pacjentów. Jednak narzędzia medycyny genomicznej często ujawniają informacje o zagrożeniach dla zdrowia, na które narażeni są nie tylko pacjenci, ale także ich krewni. Co powinni zrobić klinicyści. Wydaje się oczywiste, że powinni poinformować swoich pacjentów o zagrożeniach, na które narażeni są członkowie rodziny. Trudniejsze są pytania, czy lekarze są etycznie uprawnieni do kontaktowania się z krewnymi, z naruszeniem tradycyjnych norm skoncentrowanych na pacjencie i czy powinni być do tego prawnie zobowiązani.
Kwestię tę należy rozpatrywać w świetle faktu, że obowiązek ochrony poufności nie jest absolutny
[przypisy: lekarz do spraw męskich, nfz wielkopolska sanatoria lista oczekujących, test na tolerancje pokarmowa ]
[więcej w: węże do piaskowania, gabloty muzealne, przeszczep chondrocytów ]
[patrz też: chirurg naczyniowy jelenia góra, zerwane więzadła krzyżowe, test na tolerancje pokarmowa ]

0 thoughts on “Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej czesc 4”