Skip to content

Fibroblast Growth Factor 23 w onkogennej osteomalacji i hipofosfatemii powiązanej z chromosomem X

2 lata ago

1041 words

Jonsson i in. (Wydanie 24 kwietnia) informują, że czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF-23) jest znacząco podwyższony u osób z onkogenną osteomalacją lub hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X. Autorzy nie omawiają, w jaki sposób podwyższenie poziomu FGF-23 może prowadzić do hipofosfatemii. Reabsorpcja nerkowa jest głównym czynnikiem determinującym poziom fosforanów w osoczu i jest w dużej mierze regulowana przez zależny od sodu kotransporter fosforanu, który ulega ekspresji w komórkach nabłonka proksymalnego nerek. Yamashita i wsp.2 wykazali, że oczyszczony FGF-23 sam w sobie nie był w stanie zahamować zależnego od sodu wychwytu fosforanu w hodowanej linii komórek nabłonka proksymalnego nerek (komórki nerki oposa). Zatem FGF-23 może wymagać innych cząsteczek do aktywności lub do dalszego przetwarzania w swojej biologicznie aktywnej postaci. Jednakże stwierdzono, że FGF-23 z heparyną znacznie hamuje wychwyt fosforanu, co wskazuje, że cząsteczki podobne do heparyny są niezbędne dla aktywności FGF-23.2. FGF-23 może nie być bezpośrednim mediatorem zaburzonej regulacji zależnego od sodu kotransportera fosforanu. W niedawnym artykule Campos i wsp.3 opisali, że FGF-23 jest prawdopodobnie substratem białka PHEX (kodowanego przez PHEX lub genu regulującego fosforan z homologami do endopeptydaz na chromosomie X). Po utracie funkcji PHEX, podwyższenie FGF-23 może prowadzić do hipofosfatemii u osób z hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X.
Yujiro Kida, doktor medycyny
Tokio Metropolitan Komagome Hospital, Tokio 113-8677, Japonia
3 Referencje1. Jonsson KB, Zahradnik R, Larsson T, i in. Czynnik wzrostu fibroblastów 23 w onkogennej osteomalacji i hipofosfatemii sprzężonej z chromosomem X. N Engl J Med 2003; 348: 1656-1663
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Yamashita T, Konishi M, Miyake A, i in. Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF) -23 hamuje reabsorpcję fosforanu nerkowego przez aktywację szlaku kinazy białkowej aktywowanego mitogenem. J Biol Chem 2002; 277: 28265-28270
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Campos M, Couture C, Hirata IY, i in. Ludzka rekombinowana endopeptydaza PHEX ma ścisłą swoistość S1 dla kwaśnych reszt i rozszczepia peptydy pochodzące z czynnika wzrostu fibroblastów-23 i macierzy pozakomórkowej fosfoglikoproteiny. Biochem J 2003; 373: 271-279
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
FGF-23, niedawno sklonowany, wydaje się być przyczyną onkogennej osteomalacji. FGF-23 jest proteolitycznie rozszczepiany między resztą argininy w pozycji 179 i resztą seryny w pozycji 180, a przetworzone fragmenty końcowe na końcu karboksylowym i na końcu aminowym nie mają działania hipofosfatemicznego.2 Jonsson i in. stwierdzili wysokie poziomy FGF-23 w krążeniu u pacjentów z onkogenną osteomalacją i hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA), który wykrywa karboksykońcową część FGF-23. Ponieważ ten test ELISA jest przeznaczony do rozpoznawania syntetycznego karboksykońcowego fragmentu, FGF-23 (207-244) amidu, zmierzone wartości wydają się reprezentować całkowitą ilość FGF-23 pełnej długości i nieaktywny fragment końca karboksylowego w krążeniu. .
Opracowaliśmy test ELISA, który może wykryć pełnej długości, biologicznie aktywny FGF-23 z dwoma przeciwciałami monoklonalnymi i wykrył wysoki poziom FGF-23 u pacjentów z onkogenną osteomalacją i związaną z chromosomem X. 3 Nasze wyniki są zgodne z tymi zgłaszanymi przez Jonsson i in i sugerują, że stosunek pełnej długości FGF-23 do jego fragmentu na końcu karboksylowym jest względnie stały u tych pacjentów. Mimo to, możliwe jest, że stosunek zmienia się w niektórych warunkach, i powinniśmy być świadomi, że wykrycie wysokiego poziomu FGF-23 za pomocą ELISA dla fragmentu na końcu karboksylowym może nie zawsze wskazywać na zwiększoną aktywność FGF-23.
Seiji Fukumoto, MD, Ph.D.
Szpital Uniwersytecki w Tokio, Tokio 113-8655, Japonia
[email protected] ac.jp
Takeyoshi Yamashita, Ph.D.
Kirin Brewery, Takasaki 113-8655, Japonia
3 Referencje1. Shimada T, Mizutani S, Muto T, i in. Klonowanie i charakterystyka FGF23 jako czynnika sprawczego osteoalacji kości. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98: 6500-6505
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Shimada T, Muto T, Urakawa I, i in. Mutanty FGF-23 odpowiedzialne za autosomalną dominującą krzywicę hypofosfatemiczną są oporne na cięcie proteolityczne i powodują hipofosfatemię in vivo. Endocrinology 2002; 143: 3179-3182
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Yamazaki Y, Okazaki R, Shibata M, i in. Zwiększony poziom krążenia biologicznie aktywnego pełnej długości FGF-23 u pacjentów z krzywicą hypofosfatemiczną / osteomalacją. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 4957-4960
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: dr Kida i dr. Fukumoto i Yamashita dostarczają ważnych komentarzy dotyczących naszych wyników przy użyciu testu kanapkowego , który wykrywa nienaruszony FGF-23, jak również fragment końca karboksylowego. Obecnie ustalono, że FGF-23 podawany zwierzętom powoduje zmiany w homeostazie fosforanów i metabolizmie witaminy D, podobne do obserwowanych w onkogennej osteomalacji i hipofosfatemii związanej z chromosomem X. Ze względu na te dane z doświadczeń in vivo i odkrycie, że FGF-23 jest łatwo wykrywalny w osoczu lub surowicy od osób zdrowych, wydaje się prawdopodobne, że białko to odgrywa kluczową rolę w homeostazie fosforanu. Jednakże mechanizmy, na których FGF-23 wpływa na homeostazę fosforanową, pozostają niepewne, szczególnie ze względu na sprzeczne badania oceniające jego wpływ na transport fosforanu w komórkach nerkowych oposa i wpływ cięcia przez PHEX.
Nasza obserwacja, że około 2/3 pacjentów z hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X w naszym badaniu miało podwyższony poziom FGF-23 na końcu karboksylowym, sugeruje nowy wgląd w rolę PHEX w rozszczepianiu nietkniętego FGF-23. Drs. Fukumoto i Yamashita wskazują, że ich test FGF-23, który prawdopodobnie wykrywa jedynie nienaruszony FGF-23, dały podobne wyniki.4 Jeśli dane zostaną potwierdzone w większej grupie pacjentów z hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X, wyniki mogą sugerować, że te dwa testy mają podobną użyteczność kliniczną. Jednakże, ponieważ epitopy przeciwciał stosowanych w teście nienaruszonego FGF-23 pozostają dalej zdefiniowane, możliwe jest również, że te dwa testy wykrywają podobne lub identyczne, jak dotąd nieokreślone fragmenty FGF-23, które są zwykle cięte przez PHEX.
Poznanie regulacji homeostazy fosforanowej za pomocą FGF-23 pozostaje wyzwaniem i wymagana jest dalsza praca. Systemy komórkowe do oceny aktywności biologicznej FGF-23 wymagają poprawy, należy szczegółowo badać zależne od PHEX cięcie FGF-23, a nienaruszony FGF-23 i jego fragmenty (biologicznie aktywne lub nieaktywne) muszą być
[hasła pokrewne: sanatorium kolejka oczekujących który numer, lista darmowych leków dla seniorów, pharmatech ]
[patrz też: dekspantenol, hurtownia torebek, przeciski pod drogami ]
[patrz też: tian jiang xiong shi cda, podwiązanie nasieniowodów, olx nowy dwór mazowiecki ]

0 thoughts on “Fibroblast Growth Factor 23 w onkogennej osteomalacji i hipofosfatemii powiązanej z chromosomem X”