Skip to content

Hormonoterapia i progresja tętnic wieńcowych u kobiet po menopauzie ad

2 lata ago

546 words

Kobiety, które przeszły przezskórną angioplastykę wieńcową były kwalifikowane, jeśli miały co najmniej 20 procentowe zwężenie w segmencie tętnicy wieńcowej, która nie była przecinana przez prowadnik stosowany do angioplastyki. Kobiety, które przeszły pomostowanie aortalno-wieńcowe, kwalifikują się, jeśli mają co najmniej 20 procentowe zwężenie w odcinku tętnicy wieńcowej, który nie jest proksymalny do przeszczepu opatentowanego. Kobiety zostały wykluczone, jeśli palili więcej niż 15 papierosów dziennie, w ciągu pięciu lat przed badaniem otrzymali diagnozę raka piersi lub raka ginekologicznego, mieli chorobę zagrażającą życiu i przewidywano przeżycie poniżej 5 lat, mieli rozkurczową krew ciśnienie powyżej 110 mm Hg, stężenie glukozy w surowicy na czczo większe niż 200 mg na decylitr, miało chorobę tarczycy, stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 2,5 mg na decylitr (220 .mol na litr), występowało zastoinowa niewydolność serca ( Klasa III lub IV wg Killipa i frakcja wyrzutowa poniżej 30 procent), miała więcej niż pięć uderzeń gorąca dziennie, które zakłócały ich codzienne czynności, miała plany poddania się rewaskularyzacji wieńcowej w ciągu sześciu miesięcy po pierwszej wizycie, miała podstawowy angiogram wieńcowy, który został uzyskany przed lub mniej niż sześć miesięcy po zabiegu rewaskularyzacji, lub miał zawał mięśnia sercowego mniej niż sześć tygodni przed pierwszym badaniem, v isit. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną, świadomą zgodę, a badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą na University of Southern California. Badanie przesiewowe, losowanie i leczenie
Badanie przeprowadzono od czerwca 1995 r. Do października 2000 r. Uczestnicy byli rekrutowani z pięciu lokalizacji. Odpowiedni uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup leczenia, z warstwowaniem według obecności lub braku cukrzycy. Centrum koordynujące dane przeprowadziło randomizację za pomocą skomputeryzowanego generatora liczb losowych. Przypisanie grupy do leczenia było dokładnie monitorowane, a randomizacja dostosowawcza 11 została zastosowana w celu skorygowania nierównowagi pomiędzy grupami leczonymi w całkowitym poziomie cholesterolu. Uczestnicy, ginekolodzy, personel kliniczny i analitycy obrazu nie byli świadomi przydzielenia grupy do leczenia.
Uczestnicy losowo przydzieleni do grupy estrogenów otrzymywali codziennie mg doustnie mikronizowanego 17.-estradiolu (Estrace, Mead Johnson) oraz tabletkę placebo dopasowaną do octanu medroksyprogesteronu przez 12 kolejnych dni każdego miesiąca. Uczestnicy losowo przydzieleni do grupy estrogenowo-progestynowej otrzymywali codziennie mg doustnie mikronizowanego 17.-estradiolu oraz 5 mg octanu medroksyprogesteronu (Provera, Upjohn) przez 12 kolejnych dni każdego miesiąca. Uczestnicy losowo przydzieleni do grupy kontrolnej otrzymali dwie tabletki placebo, jedna pasująca do 17.-estradiolu i przyjmowana codziennie, a druga pasująca do octanu medroksyprogesteronu i przyjmowana przez 12 kolejnych dni każdego miesiąca. Poziom cholesterolu LDL został obniżony do wartości poniżej 130 mg na decylitr (3,36 mmol na litr) za pomocą interwencji dietetycznych (25 procent kalorii z tłuszczu i 7 procent z tłuszczów nasyconych, mniej niż 200 mg cholesterolu dziennie w diecie ) i terapii obniżającej poziom lipidów (głównie z inhibitorem reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A [HMG-CoA]).
Kontynuacja
Uczestnicy mieli wizyty kontrolne co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy i co drugi miesiąc przez pozostałą część badania (36 miesięcy)
[patrz też: kwas kaprylowy zastosowanie, aparat ortodontyczny cennik, lista darmowych leków dla seniorów ]
[więcej w: dekstran, bombki styropianowe, hostessy fordanserki ]
[więcej w: polfilin prolongatum, lista darmowych leków dla seniorów, kwas kaprylowy zastosowanie ]

0 thoughts on “Hormonoterapia i progresja tętnic wieńcowych u kobiet po menopauzie ad”