Skip to content

Płód z hipogenezą ciała modzelowatego

2 lata ago

521 words

W rutynowej ultrasonografii prenatalnej przegrody lewej komory były nieobecne, a u 31-tygodniowego płodu płci męskiej z prawidłowym kariotypem stwierdzono możliwą wadę dolnej wnęki. Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) wykazało brak większości ciałka modzelowatego (obraz w płaszczyźnie strzałkowej w linii środkowej, panel A), z wyjątkiem małego komponentu przedniego ciała (strzałka). Obraz czołowy (panel B) pokazuje klasyczny kontur nieskonwertowanych komór bocznych (gwiazdka wskazuje trzecią komorę). Pozostała część mózgu, w tym tylna fosa, wydawała się normalna. Dysgenezą ciała modzelowatego jest stosunkowo częsta wada mózgowa. Zwykle jest to sporadyczne i może być izolowaną anomalią. Chociaż może być bezobjawowy po urodzeniu, uważa się go za potencjalny marker upośledzenia neurologicznego. Prenatalne wykrycie innych wad rozwojowych mózgu wskazuje na złe rokowanie.
Dysgenezję nazębną określa się ultrasonograficznie od nieobecności przegrody międzydękowej, ale często jest to trudna diagnoza. Ponadto, kostnienie czaszki i zmniejszony kontrast tkankowy ograniczają ultrasonograficzne wykrywanie subtelnych anomalii towarzyszących. MRI płodu może dostarczać informacji oprócz informacji uzyskanych z badania ultrasonograficznego, co pozwala na lepsze określenie prognozy. Poporodowe badania ultrasonograficzne potwierdziły dysgenezę ciała modzelowatego. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości w badaniu noworodkowym, a w wieku jednego roku dziecko jest neurologicznie normalne. Brak dodatkowych wad mózgu przewidywał dobry wynik po urodzeniu.
W rutynowej ultrasonografii prenatalnej przegrody lewej komory były nieobecne, a u 31-tygodniowego płodu płci męskiej z prawidłowym kariotypem stwierdzono możliwą wadę dolnej wnęki. Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) wykazało brak większości ciałka modzelowatego (obraz w płaszczyźnie strzałkowej w linii środkowej, panel A), z wyjątkiem małego komponentu przedniego ciała (strzałka). Obraz czołowy (panel B) pokazuje klasyczny kontur nieskonwertowanych komór bocznych (gwiazdka wskazuje trzecią komorę). Pozostała część mózgu, w tym tylna fosa, wydawała się normalna.
Dysgenezą ciała modzelowatego jest stosunkowo częsta wada mózgowa. Zwykle jest to sporadyczne i może być izolowaną anomalią. Chociaż może być bezobjawowy po urodzeniu, uważa się go za potencjalny marker upośledzenia neurologicznego. Prenatalne wykrycie innych wad rozwojowych mózgu wskazuje na złe rokowanie.
Dysgenezję nazębną określa się ultrasonograficznie od nieobecności przegrody międzydękowej, ale często jest to trudna diagnoza. Ponadto, kostnienie czaszki i zmniejszony kontrast tkankowy ograniczają ultrasonograficzne wykrywanie subtelnych anomalii towarzyszących. MRI płodu może dostarczać informacji oprócz informacji uzyskanych z badania ultrasonograficznego, co pozwala na lepsze określenie prognozy. Poporodowe badania ultrasonograficzne potwierdziły dysgenezę ciała modzelowatego. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości w badaniu noworodkowym, a w wieku jednego roku dziecko jest neurologicznie normalne. Brak dodatkowych wad mózgu przewidywał dobry wynik po urodzeniu.

Christine M. Glastonbury, MB, BS
Anne M. Kennedy, MRCP
University of Utah Health Sciences Center, Salt Lake City, UT 84103

Powołanie się na artykuł (1)
[patrz też: nfz wielkopolska sanatoria lista oczekujących, aparat ortodontyczny cennik, terapia rodzinna wrocław ]
[patrz też: promazyna, belimumab, hurtownia portfeli ]
[hasła pokrewne: dieta 1500 kcal jadłospis pdf, sanatorium kolejka oczekujących który numer, amol zastosowanie ]

0 thoughts on “Płód z hipogenezą ciała modzelowatego”