Skip to content

Przeżycie pacjentów poddawanych hemodializie z zastosowaniem paricalcitolu lub terapii kalcytriolem ad

2 lata ago

471 words

Paricalcitol hamuje parathormon szybciej niż kalcytriol. 17 Kiedy stosowana jest odpowiednia dawka, parikalcyt wiąże się z mniejszymi zmianami wapnia i fosforu w surowicy niż kalcytriol (1,25-dihydroksywitamina D3), 18 standardowa forma wstrzykiwanej witaminy D stosowanej na całym świecie. Paricalcitol hamuje również poziom parathormonu u pacjentów z istotnie podwyższonym poziomem fosforu, podgrupę zazwyczaj oporną na kalcytriol.14,18 Z uwagi na różnice pomiędzy tymi preparatami a związkami nadczynności przytarczyc, hiperfosfatemią, hiperkalcemią i podwyższonym poziomem wapnia-fosforanu (produkt stężenia wapnia i fosforu) z chorobą naczyniową i zgonem 8,9,11,19,20 przebadaliśmy wskaźnik przeżycia po 36 miesiącach wśród 67.399 pacjentów poddawanych długotrwałej hemodializie, którzy byli leczeni parikalcytolem lub kalcytriolem. Metody
Badana populacja
Przeprowadziliśmy historyczne badanie kohortowe pacjentów poddawanych długoterminowej hemodializie w amerykańskich ośrodkach dializ Fresenius Medical Care North America. Pierwotna populacja badana składała się z wszystkich pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie parikalcytem (Zemplar, Abbott Laboratories) lub kalcytriolem (Calcijex, Abbott Laboratories) w dniu stycznia 1999 r. Lub później i byli leczeni wyłącznie tą formulacją witaminy D do wstrzykiwań aż do śmierci. , ich dane zostały ocenzurowane (kiedy przerzucono je na inną formulację witaminy D, przeszczepiono nerkę lub przeniesiono do innej placówki) lub koniec okresu badania 31 grudnia 2001 roku. Pacjenci, którzy otrzymali jakąkolwiek formę wstrzykiwanej witaminy D przed stycznia 1999 r. Zostały wyłączone. Wśród osób, które zmieniły formulacje w okresie badania, przebadano również przeżycie po zmianie. W okresie badania Fresenius Medical Care rozprowadził wytyczne dotyczące zarządzania, które zawierały wartość docelową dla nienaruszonego parathormonu mniejszą niż 300 pg na mililitr i wartość docelową dla produktu z fosforanem wapnia mniejszym niż 70. Specyficzne terapie do osiągnięcia tych celów nie były zasugerowano, że nie istniała żadna polityka, aby preferencyjnie stosować jedną formulację witaminy D, a dane kliniczne nie sugerowały korzyści dla przeżycia dla żadnej z formulacji. Tuż przed tym studium zasugerowano stosunek dawek 4: paricalcitolu do kalcytriolu.21 Niniejsze badanie spełniło standardy prywatności wdrożone przez Fresenius. Został zatwierdzony przez instytutową komisję odwoławczą szpitala Massachusetts General Hospital, z rezygnacją dla uzyskania świadomej zgody.
Stwierdzenie ekspozycji, wyników i zmiennych towarzyszących
Podczas okresu badania zebrano dane demograficzne i laboratoryjne prospektywnie i wprowadzono do centralnej bazy danych zaktualizowanej i przechowywanej przez Fresenius. Żadne dodatkowe dane nie zostały retrospektywnie usunięte z dokumentacji medycznej. Po przyjęciu pacjenta do placówki dializacyjnej odnotowano dane demograficzne, w tym wiek, płeć, rasę, datę pierwszej sesji dializy, pierwotną przyczynę niewydolności nerek i stan cukrzycy. Dane zebrano na podstawie recepty na hemodializę, testów laboratoryjnych, hospitalizacji, śmierci i leków podawanych podczas każdej sesji hemodializy (nazwa, data, dawka i droga podania)
[przypisy: nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, pharmatech, stomatologia rzeszow ]
[przypisy: dekspantenol, hurtownia torebek, przeciski pod drogami ]
[hasła pokrewne: tian jiang xiong shi cda, podwiązanie nasieniowodów, olx nowy dwór mazowiecki ]

0 thoughts on “Przeżycie pacjentów poddawanych hemodializie z zastosowaniem paricalcitolu lub terapii kalcytriolem ad”