Skip to content

Rozpoznanie gruczolaków gonadotropowych u kobiet ad 6

2 lata ago

526 words

Podwyższone podstawowe stężenia gonadotropiny w surowicy u kobiet w tym wieku, zakładając, że jest ona po menopauzie, mogą być wynikiem wydzielania z gruczolaka gonadotropowego lub z normalnych komórek gonadotropowych. U pewnej mniejszości kobiet z makrogruczołami przysadki niektóre kombinacje gonadotropin i podjednostek mogą silnie sugerować gonadotropowe pochodzenie gruczolaka: stężenie podjednostki ., które jest niewłaściwie podwyższone dla stężeń FSH i LH, jak u naszego Pacjenta lub znacznie podwyższone stężenie FSH w obecności nieprawidłowego stężenia LH, jak w przypadku Pacjenta 12 i jak opisano wcześniej8. Przedstawione tu wyniki sugerują, że gruczolaki gonadotropowe można zazwyczaj rozpoznać in vivo u kobiet – nawet u osób po menopauzie – w odpowiedzi LH. w surowicy na TRH. Niektóre kobiety z pozornie niesercującymi gruczolakami mają również znaczącą odpowiedź FSH lub LH na TRH, podobnie jak trzech i czterech pacjentów, odpowiednio, i inne opisane wcześniej.13, 21 Te odpowiedzi są diagnostycznie użyteczne, gdy występują. Wydaje się jednak, że bardziej użyteczna jest odpowiedź LH., która wystąpiła u 11 z 16 kobiet w naszym badaniu z pozornie niezagrażającymi makrogruczolakami, ale w żadnej z 16 zdrowych, dopasowanych wiekiem kobiet i żadnej z 10 kobiet z wydzielającymi się makrogruczołami.
Wykazanie, że większość pozornie niewykrywających się macracomaków u kobiet to faktycznie gruczolaki gonadotropowe i że można je rozpoznać jako takie in vivo, może być ważne na kilka sposobów. Po pierwsze, rozpoznanie, że wewnątrznaboliczna zmiana powstaje z komórek gonadotropowych, oznacza, że jest to przysadka mózgowa, a nie inny rodzaj uszkodzenia wewnątrzpartyjnego, rozróżnienie, które nie zawsze może być wykonane inaczej, nawet przy użyciu najnowszych procedur obrazowania. Po drugie, wstępna odpowiedź LH. w surowicy na TRH zapewnia marker, za pomocą którego można śledzić skuteczność dowolnej wybranej terapii. Po trzecie, rozpoznanie powszechnego występowania gruczolaków gonadotropowych u kobiet i mężczyzn powinno dać większy impuls wysiłkom, teraz dopiero rozpoczynającym, w celu opracowania specyficznego farmakologicznego leczenia gruczolaków gonadotropowych.
Na podstawie tych wyników wyciągamy wniosek, że większość pozornie niewykrywających się makrogruczców przysadki u kobiet jest faktycznie pochodzenia gonadotropowego. Pochodzenie gonadotropowe można rozpoznać in vivo u większości tych kobiet, nawet po menopauzie, przez odpowiedź LH. w surowicy na TRH, a w mniejszości na odpowiedź FSH i LH w surowicy na TRH.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez dotację (DK-42139) do Dr. Snydera z National Institute of Health oraz grant z Centrum Badań Klinicznych (RR-40) na University of Pennsylvania.
Jesteśmy wdzięczni Pani Cordelii Shute i pielęgniarkom z Centrum Badań Klinicznych Szpitala Uniwersytetu Pensylwanii za opiekę nad pacjentami, Pani Janet Quigley za koordynację działań pacjenta, Pani Judith Simms za przygotowanie manuskrypt oraz do Krajowego Programu Hormonalnego i Przysadkowego w celu dostarczenia odczynników do oznaczeń podjednostek FSH, LH. i ..
Author Affiliations
Od Sekcji Endokrynologii, Oddziału Medycyny (LD, HMB, PJ Snyder) i Oddziału Neurochirurgii (TAG), University of Pennsylvania School of Medicine oraz Neuroophthalmology Service, Wills Eye Hospital (PJ Savino, RCS, TMB), oba w Filadelfii. Prośby o przedruk do Dr. Snydera w 611 Clinical Research Bldg., 422 Curie Blvd., Philadelphia, PA 19104-6149.

[patrz też: wykaz darmowych leków dla seniorów, podwiązanie nasieniowodów, parasine plus ]

0 thoughts on “Rozpoznanie gruczolaków gonadotropowych u kobiet ad 6”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wkładki do butów do biegania[…]

  2. Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu