Skip to content

Wpływ błędu weryfikacji na badanie przesiewowe w kierunku raka prostaty za pomocą pomiaru antygenu specyficznego dla prostaty ad

2 lata ago

544 words

Wynik jest bezstronnym oszacowaniem charakterystyk testu. Nieobciążona czułość spada do 44 procent, a swoistość wzrasta do 87 procent. W każdej tabeli liczba prawdziwych pozytywów jest pokazana w komórce A, a liczba fałszywie ujemnych w komórce C. Dane pochodzą z Froelicher i wsp.4, Gianrossi i wsp.5. Weryfikacja ma miejsce, gdy status choroby (np. Obecność lub brak potwierdzonego biopsją raka gruczołu krokowego) nie jest określony we wszystkich badanych osobach i kiedy prawdopodobieństwo weryfikacji zależy od wyniku testu, innych zmiennych klinicznych lub obu. Kiedy weryfikacja statusu choroby jest bardziej prawdopodobna wśród mężczyzn z pozytywnymi testami, wprowadza się odchylenie, które może znacząco zwiększyć pozorną wrażliwość testu i zmniejszyć jego pozorną specyficzność (Figura 1). W przypadku testu PSA prawdopodobieństwo, że status choroby zostanie określony za pomocą biopsji, zależy od wyników testu PSA i badania odbytnicy cyfrowej oraz od wieku, rasy i obecności lub braku rodzinnej historii raka prostaty.6-9 W idealnej sytuacji można uzyskać obiektywne oszacowanie czułości i swoistości testu PSA, wymagając od każdego człowieka w losowo wybranej populacji przesiewowej przeprowadzenia zarówno badania PSA, jak i biopsji. Istnieje jednak matematyczna metoda korygowania błędu weryfikacji. 10 Użyliśmy tej metody, aby uzyskać dokładniejsze oszacowania cech diagnostycznych testu dla całkowitego PSA.
Metody
Wybór i ocena pacjentów
Od maja 1995 r. Do listopada 2001 r. 6691 kolejnych kwalifikujących się mężczyzn zostało włączonych do badania przesiewowego w Washington University School of Medicine w St. Louis i przeszło zarówno pomiar całkowitej PSA, jak i badanie doodbytnicze. Przed majem 2000 r. Testy PSA przeprowadzono z użyciem testu immunoenzymatycznego (Tandem-E PSA, Hybritech). Począwszy od maja 2000 roku, zastosowano metodę chemiluminescencji w Access Analyzer (Beckman Coulter) z przeciwciałem PSA (Hybritech). Aby się zapisać, mężczyźni musieli mieć ukończone 50 lat lub więcej; Wyjątkami byli ludzie, u których w wywiadzie rodzinnym występował rak prostaty lub którzy byli czarni, w tym przypadku minimalny wiek wynosił 40 lat. Wcześniejsza biopsja prostaty lub rozpoznanie raka gruczołu krokowego, stosowanie finasterydu, aktywna infekcja dróg moczowych i zapalenie gruczołu krokowego były wykluczeniem kryteria. Wybraliśmy okres badań, w którym kryterium zalecenia dotyczącego biopsji było spójne; w szczególności, zalecano biopsję, jeśli wartości PSA były większe niż 2,5 ng na mililitr lub wyniki badań dotyczących odbytnicy cyfrowej były podejrzane w przypadku raka prostaty. Ani pacjent, ani lekarz zalecający biopsję nie otrzymali wartości PSA, jeśli została zmierzona.
Wszystkie biopsje były prowadzone ultrasonograficznie, a w 89 procentach biopsji usunięto pięć do ośmiu rdzeni. Chociaż badania prospektywne wykazały, że zwiększenie liczby rdzeni poprawia wykrywanie raka, 11-13 randomizowane badanie wykazało, że zwiększenie liczby rdzeni z 6 do 12 nie poprawiło wykrywania raka.14 Dlatego nie spodziewaliśmy się zmiany w liczba rdzeni znacząco wpływa na nasze analizy. Ponadto, aby zrekompensować brakujące raki, rozpoznanie raka gruczołu krokowego do 18 miesięcy po pierwszym badaniu PSA uznano za dowód na to, że rak prostaty był obecny w czasie początkowej biopsji
[przypisy: przychodnia leczenia bólu, rola aktywności fizycznej, endometrioza po cesarce ]
[przypisy: utylizacja eternitu, hurtownia tapicerska, wdrożenia magento ]
[podobne: nfz wielkopolska sanatoria lista oczekujących, pharmatech, olx jastrowie ]

0 thoughts on “Wpływ błędu weryfikacji na badanie przesiewowe w kierunku raka prostaty za pomocą pomiaru antygenu specyficznego dla prostaty ad”