Skip to content

Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej ad 5

2 lata ago

561 words

Lekarze są zobowiązani do zgłaszania licznych chorób zakaźnych23 i zostali pociągnięci do odpowiedzialności za brak ostrzeżenia osób, którym ich pacjenci szczególnie grozili przemocą24. Pytanie staje się wówczas bardziej złożone: czy ryzyko genetyczne jest wystarczająco podobne do istniejących wyjątków od wymogu. poufności, która gwarantuje również wyjątek. Z biegiem lat wiele czołowych ciał doradczych powiedziało nie , wyrażając opinię, że lekarze powinni mieć prawo do łamania poufności, aby ostrzec osoby trzecie o ryzyku genetycznym tylko w ostateczności, aby uniknąć poważnej krzywdy.25-27 Te wyuczone opinie nie są jednak końcem sprawy, po części dlatego, że brak im siły prawnej. W rzeczywistości, jak pokazuje powyższy przypadek, krewni pozwał lekarzy pierwotnych pacjentów za nie ostrzeganie ich o własnym zagrożeniu genetycznym – i odnieśli ograniczone zwycięstwa, chociaż żadnemu nie przyznano odszkodowania pieniężnego. Decyzje w sprawie raka jelita grubego i podobne na Florydzie28 zostały skrytykowane zarówno z powodu ich uzasadnienia prawnego, jak i ich odstępstw od wytycznych etycznych, ale nie zostały one odrzucone i, zgodnie z tradycją wspólnego prawa, mogą być przekonujące dla innych sądy. Lekarze, którzy naruszają poufność swoich pacjentów i ostrzegają członków rodziny, prawdopodobnie nie ponoszą znacznej odpowiedzialności, nawet w ramach HIPAA. 29 W rezultacie, lekarze mogą zrozumiale stwierdzić, że krewni z ostrzeżeniem są najmniej ryzykowną opcją.
Istniejące dyrektywy są zatem w konflikcie: konsensus ekspertów , analiza etyczna i regulacje HIPAA przemawiają za poszanowaniem poufności, podczas gdy co najmniej jedna opinia prawna mówi, że lekarze nie ostrzegają krewnych pacjenta na własne ryzyko. Biorąc pod uwagę prasę innych podmiotów, prawodawcy prawdopodobnie nie rozwiążą wkrótce tego konfliktu. W tym ustawieniu klinicyści powinni poinformować swoich pacjentów o zagrożeniach, na jakie narażeni są ich krewni, omówić zasadność dzielenia się tymi informacjami i zaoferować pomoc, zaufanie – zazwyczaj realistycznie – że pacjenci z kolei poinformują swoich krewnych, którzy są zagrożeni, i mają nadzieję, że sądy zrobi to w przyszłości.
Medycyna genomowa i zdrowie publiczne
Kiedy Sierra Creason przeszła badanie przesiewowe noworodków z mandatem państwowym, miała nienormalnie niski poziom zarówno tyroksyny, jak i tyreotropiny, wyniki zgodne z obecnością wrodzonej niedoczynności tarczycy. Jej lekarz nie został jednak powiadomiony o tych wynikach, ponieważ państwo zdecydowało się nie ujawniać rzeczywistych wartości, a zamiast tego zgłaszać jako nieprawidłowe wyniki, w których poziom tyroksyny był niski, a poziomy tyreotropiny wysokie .30 W rezultacie rozpoznanie wrodzonej niedoczynności tarczycy i późniejsze leczenie były poważnie opóźnione, powodując trwałe uszkodzenie. Kiedy jednak rodzina dziecka pozwała państwo, Sąd Najwyższy Kalifornii orzekł, że program państwowy nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, po części w celu uniknięcia przeksięgowania funduszy, które zostałyby wykorzystane na inne cele państwowe. W przeciwieństwie do tego, prywatne laboratorium diagnostyczne otrzymało ten sam raport, w szczególności bez podania faktycznych wyników, które umożliwiłyby lekarzowi dziecka dokonanie niezależnej oceny, prawie na pewno pociągnęłoby to do odpowiedzialności.
Złożone pytania pojawiają się, gdy rząd wymaga testów i interwencji
[przypisy: pharmatech, nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, rola aktywności fizycznej ]
[przypisy: dekstran, bombki styropianowe, hostessy fordanserki ]
[hasła pokrewne: polfilin prolongatum, lista darmowych leków dla seniorów, kwas kaprylowy zastosowanie ]

0 thoughts on “Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej ad 5”