Skip to content

Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej ad

2 lata ago

599 words

Sekwencja DNA nie jest Księgą Życia. Cechy ludzkie są wynikiem złożonych interakcji w czasie pomiędzy genami – zarówno osobowymi, jak i innymi organizmami – oraz środowiskiem. Zarówno komórki linii płciowej, jak i komórki somatyczne ulegają mutacjom, przy czym ta ostatnia jest podstawową metodą rozwoju raka. Co więcej, patogenna mutacja nie zagraża zdrowiu; wiele chorób można leczyć. Podobnie jak w przypadku wielu warunków w medycynie, klinicyści mają zmienną, ale zwykle ograniczoną zdolność przewidywania, kiedy, jak bardzo poważnie, a nawet czy osoba z genetyczną predyspozycją do określonej choroby stanie się chora. Można by pokusić się o stwierdzenie, że sposobem na rozładowanie obaw ludzi o genetykę jest po prostu przekazanie im bardziej realistycznego zrozumienia siły informacyjnej tych narzędzi. Biorąc pod uwagę optymistyczne prognozy dotyczące genetyki, która dziś przenika media i opinię publiczną, jest mało prawdopodobne, aby ścieżka ta odniosła sukces w krótkim okresie. Bardziej obiecujące podejście do kwestii społecznych implikacji genetycznych wymaga od nas rozważenia zarówno tego, jak geny są postrzegane w rzeczywistym świecie, jak i tego, co faktycznie wiadomo o ich funkcji.
Problem dyskryminacji
Tabela 1. Tabela 1. Podsumowanie statutów dotyczących dyskryminacji na podstawie informacji genetycznych i prywatności takich informacji. Kwestia, czy informacje genetyczne powinny być kiedykolwiek wykorzystywane w celu wpłynięcia na dostęp do zdrowia i inne formy ubezpieczenia, była dominującą kwestią dotyczącą obaw społeczeństwa w ostatnim dziesięcioleciu. Ludzie powołują się na stratę przed utratą ubezpieczenia jako główny powód uniknięcia testów genetycznych.4 Inni twierdzą, że dyskryminacja ze strony firm ubezpieczeniowych nie stanowi problemu, często wskazując, że niewiele z tych przypadków, które są trudne do wygrania przez pracowników, zostały złożone5. Ubezpieczyciele twierdzą, że nie wykonują testów w celu uzyskania informacji genetycznej, ale twierdzą, że powinni mieć swobodę korzystania z takich informacji, jeśli są dostępni, powołując się na potrzebę uniknięcia pokusy nadużycia – ryzyka, że ludzie, którzy wiedzą, że zachorują lub umrą wkrótce będą starały się uzyskać ubezpieczenie w regularnych stawkach6. W odpowiedzi na presję konsumentów, wiele państw przyjęło przepisy w tej dziedzinie (Tabela 1) .7,8 Przy uchwaleniu Ustawy o Przenoszalności i Odpowiedzialności Ubezpieczenia Zdrowotnego (HIPAA), 9 Kongres został wyraźnie zbanowany niektóre zastosowania informacji genetycznych przy ustalaniu uprawnień ubezpieczeniowych, ale nie wprowadziły żadnych ograniczeń w ustalaniu stawek.10 Trwa ciągła debata na temat optymalnych rozwiązań, 11 i rachunki zostały wprowadzone na każdej ostatniej sesji Kongres.12
Złożoność zagadnień związanych z dyskryminacją można zilustrować bardziej ogólnie, analizując sprawę dotyczącą Burlington Northern Santa Fe Railroad (BNSF). Rzekomo powołując się na radę lekarza firmy, który z kolei najwyraźniej polegał na reprezentacji firmy diagnostycznej, BNSF zaczął pobierać krew do testów DNA od pracowników, którzy poszukiwali odszkodowania za niezdolność do pracy w wyniku zespołu cieśni nadgarstka, który wystąpił w pracy . Pracownicy podobno nie zostali poinformowani o celu testów, który polegał na wykryciu mutacji związanej z dziedziczną neuropatią z odpowiedzialnością za porażenia ciśnieniowe.13 Motywy prowadzenia badań przez firmę nigdy nie były jasne, ale wydaje się uzasadnione podejrzenie, że BNSF próbował odmówić świadczenia z tytułu niepełnosprawności każdemu pracownikowi, który miał taką mutację, argumentując, że mutacja, a nie praca, spowodowała zespół cieśni nadgarstka
[więcej w: endometrioza po cesarce, stomatolog na nfz gdańsk, lekarz do spraw męskich ]
[więcej w: utylizacja eternitu, hurtownia tapicerska, wdrożenia magento ]
[hasła pokrewne: nfz wielkopolska sanatoria lista oczekujących, pharmatech, olx jastrowie ]

0 thoughts on “Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej ad”