Skip to content

fotelik samochodowy przepisy 2012 ad 5

2 lata ago

464 words

Zgony te przypisano chorobie kryptokokowej (u 2 pacjentów), pneumocystis pneumonia (w jednym) i chłoniakowi (w jednym). Siedmiu pacjentów z grupy flukonazolu zmarło w trakcie badania (lub w ciągu 4 tygodni po zaprzestaniu uczestnictwa), po średnio 216 dniach – częstości 3,8 zgonów na 100 pacjento-miesięcy obserwacji. Zgony te przypisano zespołowi wyniszczenia HIV (u jednego pacjenta), toksoplazmozie (w jednym), rozsianemu zakażeniu wirusem cytomegalii (w jednym), bakteryjnym zapaleniu płuc (w jednym), sepsie bakteryjnej (w dwóch) i wypadku samochodowym (w jednym ). Podczas długotrwałej obserwacji 17 z 27 pacjentów pierwotnie przydzielonych do grupy placebo (63 procent) i 22 z 34 pacjentów pierwotnie przydzielonych do flukonazolu (65 procent) zmarło po średnio 286 i 275 dniach obserwacji. Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane podczas leczenia flukonazolem lub placebo. * Odbiorcy flukonazolu i placebo mieli odpowiednio 5,9 i 6,7 niekorzystnych zdarzeń klinicznych na 100 pacjento-miesięcy obserwacji (p = 0,80) (tabela 3). Najczęściej zgłaszano objawy żołądkowo-jelitowe, z częstością odpowiednio w grupach 4,3 i 2,9 na 100 pacjento-miesięcy obserwacji (P = 0,55) (Tabela 3). Cytopenie występowały z większą częstością w grupie flukonazolu niż w grupie placebo (P nieistotne) (Tabela 3). Inne nieprawidłowości laboratoryjne, w tym wzrosty, poziomów aminotransferaz, rozwijały się z podobnymi częstościami w obu grupach (Tabela 3).
Dyskusja
Choroba kryptokokowa w AIDS występuje zwykle jako zapalenie opon mózgowych z rozsianą infekcją.1 2 3 4 5 6 Początkowe doniesienia podkreślały słabą odpowiedź na leczenie pierwotne i wysokie ryzyko późniejszego nawrotu opon mózgowych, które zwykle kończyło się zgonem.1 2 3 4 5 6 udokumentowano poprawę rokowania, ale ryzyko nawrotu opon mózgowych nadal uważano za znacznie większe u pacjentów z AIDS niż u pacjentów nie zakażonych wirusem HIV z kryptokokozą 5, 6, 16 17 18 Ponieważ poprzednie badania nie stosowały standardowej definicji odpowiedniej podstawowej terapii lub systematycznej oceny kontrolnej klinicznie cichej infekcji, określonej na podstawie uporczywie pozytywnej kultury, nawroty nie mogły być dokładnie odróżnione od przypadków nieudanej podstawowej terapii, a odsetek nawrotów prawdziwych pozostawał niejasny.
W tym badaniu, klinicznie ciche infekcje z uporczywie dodatnimi hodowlami zostały stwierdzone pod koniec pełnego cyklu pierwotnej terapii u 16 z 84 osób zrandomizowanych (19 procent). Trzech pacjentów miało uporczywie pozytywne hodowle płynu mózgowo-rdzeniowego, a 13 miało uporczywie pozytywne hodowle moczu. Wartości te reprezentują ostrożne oszacowanie rzeczywistego ryzyka klinicznie cichej infekcji z uporczywie pozytywnymi hodowlami, ponieważ takie zakażenie stwierdzono u niektórych kandydatów przed randomizacją, a inne nie otrzymały optymalnej oceny układu moczowego przy wejściu do badania. Wcześniej informowaliśmy o 28 procentach ryzyka bezobjawowej infekcji prostaty po udanej klinicznie terapii podstawowej u pacjentów z AIDS ocenianych na podstawie hodowli moczu uzyskanego po masażu prostaty.
Klinicznie cichą nawracającą infekcję w drogach moczowych stwierdzono u 6 z 27 biorców placebo (22 procent), którzy dostarczyli jałowe próbki moczu po masażu prostaty na linii podstawowej
[przypisy: lista darmowych leków dla seniorów, olx nowy dwór mazowiecki, kwas kaprylowy zastosowanie ]

0 thoughts on “fotelik samochodowy przepisy 2012 ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: integracja sensoryczna warszawa[…]