Skip to content

Randomizowana próba bewacizumabu, przeciwnaczyniowo czynnego czynnika wzrostu śródbłonka, z powodu przerzutowego raka nerki ad 7

2 lata ago

534 words

Przeżycie nie było pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu, które pozwoliło pacjentom na przejście z placebo do terapii bewacizumabem w momencie progresji choroby. Rzeczywiście, przeżycie pacjentów leczonych bevacizumabem nie różniło się istotnie od pacjentów przyjmujących placebo. Podczas leczenia bewacizumabem wzrastał poziom czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego w osoczu. Ważne jest, aby pamiętać, że test, którego używaliśmy, zmierzył zarówno wolny, jak i związany z przeciwciałami czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego. Wyjaśnienie tego wzrostu i jego znaczenia klinicznego jest nieznane, ale mogło to być spowodowane zmniejszeniem klirensu związanego z bewacizumabem, nieaktywnego czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego lub blokowania wiązania czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego za pośrednictwem przeciwciała z jego receptorami.
Hipotezy o mechanizmie odpowiedzialnym za opóźnienie obserwowane w progresji guza oparte są na danych in vitro, wynikach leczenia heteroprzeszczepów ludzkich guzów u myszy z niedoborem odporności oraz badaniach nad ludzkim rakiem nerki. Dane te sugerują, że przeciwnowotworowe działanie przeciwciała przeciw naczyniowemu śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu jest spowodowane hamowaniem angiogenezy. Zarówno in vitro, jak i heteroprzeszczepy nowotworów, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego ma silną aktywność angiogenną, która jest hamowana przez neutralizujące przeciwciała przeciwko naczyniowemu śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu; wynikiem jest zmniejszenie przepływu krwi przez guza i gęstość naczyń krwionośnych.11 Ludzkie raki jasnokomórkowe nerki mają znacznie wyższą liczbę naczyń mikrokrążenia niż nowotwory nerkowe o jasnych komórkach, a te liczby są skorelowane z ekspresją naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu16. Endotelialny komórki i komórki krwiotwórcze (ale nie komórki raka nerki) są dominującymi komórkami, które wyrażają receptory dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, ale hamowanie wzrostu ludzkich heteroprzeszczepów nowotworów u myszy z niedoborem odporności argumentuje przeciwko wkładom mechanizmu immunologicznego. Z tych wszystkich powodów hamujące działanie bewacizumabu na wzrost jasnokomórkowego raka nerki prawdopodobnie wynika z jego antyangiogennego działania.
Strategie antyangiogenne w leczeniu raka wywołały powszechny entuzjazm oparty na obiecujących badaniach in vitro i badaniach przedklinicznych. Pojęcia, że rosnące nowotwory wymagają wytwarzania nowych naczyń krwionośnych i że bardzo niewiele z reszty normalnego ciała dorosłego ma taki wymóg, doprowadziło do przekonania, że istnieje cenny potencjał terapeutyczny w tym obszarze. Wczesne badania kliniczne związków antyangiogennych, takich jak endostatyna, TNP-470 i talidomid, nie zostały zaprojektowane w celu oceny ich skuteczności klinicznej.17,18 Z perspektywy czasu jedynie randomizowana ocena punktu końcowego od momentu do progresji mogła wykazać aktywność bewacizumab w raku nerki. Opieranie się na głównych wskaźnikach odpowiedzi doprowadziłoby do wniosku, że lek ten jest nieskuteczny. Niemniej jednak, bez wykazania poprawy ogólnego czasu przeżycia, badanie pojedynczego czynnika służy przede wszystkim jako dowód zasadności i podstawę do dalszych badań.
Wielkość korzyści klinicznej bewacizumabu w tej próbie była niewielka. Różnice w czasie do progresji choroby pomiędzy dużą dawką bevacizumabu a grupą placebo trwały zaledwie kilka miesięcy
[hasła pokrewne: nfz wielkopolska sanatoria lista oczekujących, przychodnia leczenia bólu, gdzie wysłać skierowanie do sanatorium ]
[przypisy: utylizacja eternitu, hurtownia tapicerska, wdrożenia magento ]
[podobne: nfz wielkopolska sanatoria lista oczekujących, pharmatech, olx jastrowie ]

0 thoughts on “Randomizowana próba bewacizumabu, przeciwnaczyniowo czynnego czynnika wzrostu śródbłonka, z powodu przerzutowego raka nerki ad 7”