Skip to content

Randomizowane porównanie biopsji węzła wartowniczego z rutynowym wycięciem podniebiennym w raku piersi ad 5

2 lata ago

530 words

Spośród 257 pacjentów w grupie z rozcięciem pod pachą 83 miało dodatni węzeł wartownika (32,3%, przedział ufności 95%, 26,6 – 38,4), a 174 miało ujemny węzeł wartowniczy (67,7%). Spośród 259 pacjentów w grupie węzła wartowniczego, 92 miało dodatni węzeł wartownika (35,5%, przedział ufności 95%, 29,7 do 41,7), a 167 miało ujemny węzeł wartowniczy (64,5%, przedział ufności 95%, 58,3 do 70,3 ). W grupie ośmiorniczo-sekcyjnej 8 z 174 pacjentów z ujemnymi węzłami wartowniczymi (4,6 procent, przedział ufności 95 procent, 2,0 do 8,9) okazało się mieć przerzuty w węzłach pachowych; u 2 z tych pacjentów wystąpiła choroba mikroprzerzutowa tylko w jednym węźle pachowym. Ogólna dokładność statusu węzła wartowniczego w grupie cięcia pachowego wyniosła zatem 96,9% (ponieważ wyniki były dokładne w 249 z 257 pacjentów), czułość wynosiła 91,2% (zidentyfikowano 83 z 91 pacjentów z dodatnimi węzłami), a specyficzność wynosiła 100 procent. Fałszywie ujemna stopa 8,8 procent (8 z 91 pacjentów z dodatnimi węzłami nie zostały zidentyfikowane) (95 procent przedziału ufności, 3,9 do 16,6) i ujemna wartość predykcyjna 95,4 procent (95 procent przedziału ufności, 91,1 do 98,0) są zgodne z dane z poprzednich badań.1-3,9
Mikroprzerzuty
U 60 ze 175 pacjentów z dodatnim węzłem wartowniczym stwierdzono tylko mikroprzerzuty (ogniska komórek przerzutowych .2 mm średnicy). W grupie pacjentów z podcięciem pachowym 29 pacjentów miało mikroprzerzutowy węzeł wartowniczy; u 24 z tych pacjentów wszystkie pozostałe węzły pachowe były ujemne, aw 5 tylko jeden inny węzeł był dodatni. W grupie węzłów wartowniczych 31 pacjentów miało mikroprzerzutowy węzeł wartowniczy; u 26 z tych pacjentów wszystkie pozostałe węzły pachowe były ujemne, aw 5 tylko jeden inny węzeł był dodatni.
Skutki uboczne i niekorzystne zdarzenia
Tabela 3. Tabela 3. Skutki uboczne w dwóch grupach badawczych. Skutki uboczne są wymienione w Tabeli 3. Pacjenci, u których wykonano tylko biopsję węzła wartownika mieli mniejszy ból i drętwienie oraz lepszą mobilność ramienia niż ci, którzy również poddawani byli sekcji pachowej. Mieli również mniej obrzęk ręki niż ci, którzy przeszli natychmiastowe rozwarstwienie w okolicy pachowej.
Tabela 4. Tabela 4. Niekorzystne zdarzenia i zgony w dwóch grupach badawczych. Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania zdarzeń związanych z rakiem piersi w dwóch grupach badawczych. Obserwowano 516 pacjentów z medianą 46 miesięcy. W ostatnim badaniu następowało 34 zdarzenia (21 w grupie cięcia pod pachą i 13 w grupie węzła wartownika, P = 0,13 w teście log-rank) (Tabela 4). Spośród 25 zdarzeń związanych z rakiem piersi, 15 wystąpiło w grupie z podcięciem pachowym (nawrót w piersiach ipsilateralnych w 1, guz w drugiej stronie piersi w 2, przerzuty w pachwinie w 2, i odległe przerzuty w 10) oraz 10 wystąpiły w grupie węzła wartowniczego (nawrót w piersiach ipsilateralnych w 1, guz w piersiach drugiej strony w 3, i odległe przerzuty w 6) (P = 0,26 w teście log-rank) (Figura 1). Ponadto inne guzy pierwotne rozwinęły się u sześciu pacjentów w grupie z podcięciem w odcinku pachowym oraz w trzech w grupie wskaźnikowej-węzłowej (Tabela 4)
[podobne: terapia uzależnień od alkoholu, gumtree wrocław pokoje, lekarz medycyny pracy wrocław cennik ]
[przypisy: bisoprolol, gruz kruszony, dentofobia ]
[więcej w: parasine plus, gumtree wrocław pokoje, endometrioza po cesarce ]

0 thoughts on “Randomizowane porównanie biopsji węzła wartowniczego z rutynowym wycięciem podniebiennym w raku piersi ad 5”