Skip to content

Rozszczep kręgosłupa u noworodków kobiet leczonych karbamazepiną podczas ciąży cd

2 lata ago

556 words

Badanie kolejnej kohorty 113 kobiet w Lyonie, które przyjmowały leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży wykazało, że tylko 20 procent zażywało karbamazepinę (23 z 113 kobiet), podczas gdy 45 procent zażywało kwas walproinowy (51 z 113). 18 Ta kohorta jest zawarta w Tabeli 3 Wśród tych 113 kobiet, 4 urodziło dziecko z rozszczepem kręgosłupa; 3 zażywało kwas walproinowy, a zażywa karbamazepinę. W badaniu przeprowadzonym w Amsterdamie przez Lindhout i Meinardi3 potwierdzono francuskie dane na temat kwasu walproinowego. Zawierało ono największą liczbę kobiet przyjmujących karbamazepinę w czasie ciąży i było pierwszym badaniem kohortowym, które miało na celu skomentowanie przypadkowo możliwego związku rozszczepu kręgosłupa z ekspozycją na karbamazepinę w macicy. Nakane i wsp. 7 przeprowadzili międzyinstytucjonalne badanie w Japonii, które zostało uaktualnione przez Kaneko i in. 9 Badanie francuskiej kapituły Międzynarodowej Ligi przeciwko Epilepsji8 było międzyinstytucjonalnym studium francuskim. Podobnie jak w obecnym badaniu, badanie Johnsona i wsp. 10 było badaniem populacyjnym dotyczącym ekspozycji na środki przeciwdrgawkowe i diagnozy w prowincjonalnych służbach zdrowia w Saskatchewan. Badanie przeprowadzone przez Gladstone i wsp., 17, podobnie jak Jones i wsp., 4 było prospektywnym badaniem kohorty objętej usługą informacji teratogennej, Motherisk, w Toronto.
Gdy dane ze wszystkich badań są połączone, 4, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 9 przypadków rozszczepienia kręgosłupa wśród łącznej liczby 984 ekspozycji w mocznicy na karbamazepinę, ale nie na kwas walproinowy zapewnia względne ryzyko około 13,7 (granice ufności 95%, 5,6 i 33,7) razy spodziewane tempo (około na 1500 urodzeń26). Spodziewana częstość w populacjach objętych tymi badaniami wahała się od na 400 do na 2500,26, przy czym średnio na 1500 przy ważeniu dla wielkości badania. Pięć przypadków rozszczepu kręgosłupa wystąpiło u niemowląt, których matki zażywały samą karbamazepinę w okresie ciąży 4, 6, 11, 17 lat.
Często zadawane jest pytanie, czy związek wady wrodzonej ma związek z samym agentem, czy z warunkiem, dla którego agent jest podawany. W przeciwieństwie do ryzyka związanego z ekspozycją na kwas walproinowy lub karbamazepinę, występowało jedynie graniczne ryzyko rozszczepienia kręgosłupa po ekspozycji utero na leki przeciwpadaczkowe inne niż kwas walproinowy lub karbamazepina (6 przypadków wśród 4489 ekspozycji, względne ryzyko, 2,0; limity ufności, 0,7 i 5,5). Dane dotyczące rozszczepu kręgosłupa u noworodków matek z nieleczoną padaczką są zbyt skąpe, aby wykazać, że ryzyko to różni się od ryzyka związanego ze środkami przeciwpadaczkowymi innymi niż karbamazepina lub kwas walproinowy lub z ryzykiem u niemowląt matek, które nie chorują na epilepsję. Względne ryzyko rozszczepu kręgosłupa związane z ekspozycją na karbamazepinę w porównaniu z niezwiązaną ekspozycją na inne leki przeciwpadaczkowe wynosiło 6,8 (granica ufności 95%, 2,4 i 19,1). Ważność względna ryzyka MantelHaenszela dla badań stratyfikowanych wynosiła 5,2 (granice ufności 95%, 2,0 i 13,8). Po zebraniu danych względne ryzyko związane z karbamazepiną w porównaniu z kwasem walproinowym wynosiło 0,6 (granice ufności 95%, 0,2 i 1,7); było nieco większe ryzyko z kwasem walproinowym, chociaż różnica nie osiągnęła istotności statystycznej.
Niniejsze badanie dotyczące osób otrzymujących Medicaid, a także dane dotyczące innych grup pacjentów (oraz dane dotyczące kontroli klinicznej stosowania leków przeciwpadaczkowych nieuwzględnionych w tym raporcie) oparte są na identyfikacji rozszczepu kręgosłupa w momencie porodu
[podobne: zerwane więzadła krzyżowe, praca piaseczno gumtree, parasine plus ]

0 thoughts on “Rozszczep kręgosłupa u noworodków kobiet leczonych karbamazepiną podczas ciąży cd”

  1. Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Rozszczep kręgosłupa u noworodków kobiet leczonych karbamazepiną podczas ciąży cd

2 lata ago

557 words

Badanie kolejnej kohorty 113 kobiet w Lyonie, które przyjmowały leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży wykazało, że tylko 20 procent zażywało karbamazepinę (23 z 113 kobiet), podczas gdy 45 procent zażywało kwas walproinowy (51 z 113). 18 Ta kohorta jest zawarta w Tabeli 3 Wśród tych 113 kobiet, 4 urodziło dziecko z rozszczepem kręgosłupa; 3 zażywało kwas walproinowy, a zażywa karbamazepinę. W badaniu przeprowadzonym w Amsterdamie przez Lindhout i Meinardi3 potwierdzono francuskie dane na temat kwasu walproinowego. Zawierało ono największą liczbę kobiet przyjmujących karbamazepinę w czasie ciąży i było pierwszym badaniem kohortowym, które miało na celu skomentowanie przypadkowo możliwego związku rozszczepu kręgosłupa z ekspozycją na karbamazepinę w macicy. Nakane i wsp. Continue reading Rozszczep kręgosłupa u noworodków kobiet leczonych karbamazepiną podczas ciąży cd

0 thoughts on “Rozszczep kręgosłupa u noworodków kobiet leczonych karbamazepiną podczas ciąży cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatologia estetyczna kraków[…]