Skip to content

Wysokodawkowa domięśniowa triamcynolon w ciężkiej, przewlekłej, zagrażającej życiu astmie

2 lata ago

486 words

Większość pacjentów z astmą ma łagodne objawy, które można kontrolować za pomocą agonistów beta-2, kromolinem, teofiliną, wziewnymi kortykosteroidami lub kombinacją tych środków. Ogólnoustrojowe kortykosteroidy są często wymagane w ostrych zaostrzeniach. Jednak niewielki odsetek pacjentów cierpi na ciężką i zagrażającą życiu astmę. Ta grupa charakteryzuje się długotrwałym uzależnieniem od sterydów, częstymi wizytami w izbie przyjęć, częstymi hospitalizacjami i często historią wymagającą mechanicznej wentylacji. Pomimo leczenia steroidami ogólnoustrojowymi, pacjenci ci są zmuszeni zmodyfikować swój tryb życia, aby przystosować się do ich chronicznej, powodującej trudności duszności. Metotreksat, 1, 2 złote, 3, 4 troleandomycyny, 5, 6 i umiarkowana miesięczna dawka domięśniowego triamcynolonu7, 8 były stosowane u takich pacjentów z różnym skutkiem. Badanie pilotażowe u pięciu pacjentów wykazało znaczną poprawę w ciężkiej przewlekłej astmie do sześciu miesięcy po wstrzyknięciu domięśniowym dużej dawki triamcynolonu.9 Przeprowadziliśmy zatem randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, porównanie wysokodawkowego domięśniowego triamcynolonu z niską dawką – doustny prednizon u 12 pacjentów z ciężką przewlekłą astmą.
Metody
Przedmioty
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu. W badaniu wzięło udział piętnastu pacjentów, którzy spełniali kryteria American Thoracic Society w zakresie klinicznej diagnozy astmy10. Wykluczono pacjentów z ciężkim nadciśnieniem, kruchą cukrzycą, krwotoczem, zastoinową niewydolnością serca, chorobami psychicznymi, immunosupresją (ludzką chorobą z niedoborem odporności) lub inną poważną chorobą nie-oddychającą. Dwóch pacjentów zostało wycofanych z badania po wjeździe, ponieważ nie wrócili do obserwacji; kiedy złamano kod randomizacyjny, stwierdziliśmy, że oboje otrzymali iniekcje placebo. Trzeci pacjent oddalił się od obszaru i również został wycofany; ten pacjent otrzymał triamcynolon. Pozostałych 12 pacjentów, 8 kobiet i 4 mężczyzn, w wieku od 28 do 57 lat, stanowiło populację badaną (Tabela 1). Przed rozpoczęciem badania pacjenci zgłaszali, że ich astma pogarszała się przez okres od jednego do siedmiu lat. Między zaostrzeniami wszyscy pacjenci wymagali codziennego leczenia doustnymi steroidami przez co najmniej dwa lata, a każda próba zmniejszenia ich dziennej dawki podtrzymującej steroidów spowodowała pogorszenie objawów astmy. Uważaliśmy, że ci pacjenci cierpią na astmę zagrażającą życiu, ponieważ 11 z nich (wszyscy oprócz Pacjenta 8) wymagało leczenia na oddziale intensywnej terapii z powodu astmy, a 7 z 11 osób wymagało wentylacji mechanicznej przynajmniej raz. Wentylacja mechaniczna była konieczna pięciokrotnie u czterech pacjentów w ciągu roku przed rozpoczęciem badania. Liczne wizyty w izbie przyjęć i hospitalizacje scharakteryzowały tę grupę pacjentów. Jeden pacjent, który nie wymagał intensywnej opieki, kilkakrotnie odwiedzał pogotowie, miał szybko odwracalną ciężką niedrożność dróg oddechowych i potrzebował sterydów o wysokiej dawce.
Oprócz doustnych sterydów wszyscy pacjenci przyjmowali agonistów beta-2, stosując inhalatory triamcynolonowo-acetoninowe (Azmacort, Rorer Pharmaceuticals, Fort Washington, Pa.) W regularnych odstępach czasu i przyjmując doustną teofilinę.
[więcej w: zerwane więzadła krzyżowe, lista darmowych leków dla seniorów, nfz wroclaw skierowania sanatoryjne ]

0 thoughts on “Wysokodawkowa domięśniowa triamcynolon w ciężkiej, przewlekłej, zagrażającej życiu astmie”